hrenfrdehuites

Općina Peteranec

Peteranec-113x145Oj kopina, trnina
Oj kopina, trnina se si pole pokrila
Samo nesi stezico, to Jalševo vulico
kod moj dragi zjahuje, z belim ropcem zmahuje
dojdi, dojdi dragi moj, kopine se ti ne boj
brez trnja je steza ta, lubav jo je zravnala
Hajd idemo devojko, vu to goro visoko
da beremo ružice, savimo vu kitice
meni jedna, tebi tri, vu znak naše lubavi.

Općina Peteranec obuhvaća naselja Komatnica, Peteranec i Sigetec. Prostire se na području od 51,77 km2 te ukupno ima 2.681 stanovnika.

Prvo spominje srednjovjekovne župne crkve Sv. Petra je 1267. Kasnije se spominje istoimeno selo nastalo na mjestu prijelaza preko rijeke Drave. Peteranec je dobio ime po crkvi i župi Sv. Petra. Selo je stradalo u osmanskim prodorima sredinom 16. st. Obnovljeno je početkom 17. st., a župa je ponovo utemeljena 1789. Do sred. 18. st. sastavni je dio Koprivnčkog vlastelinstva (tzv. Provincijala), a tada je pripojeno Vojnoj krajini gdje ubrzo postaje satnijskim središtem Đurđevačke pukovnije te školskim središtem za Peteransku i Sokolovačku satniju. God. 1765. proglašen je slobodnim krajiškim vojnim komunitetom, ali je ubrzo izgubio povlastice te je vraćen u rang seoskog naselja. Od 1871. do 1875. središte je istoimenog kotara, a potom velike općine koja je obuhvaćala istočni dio koprivničke Podravine. Kasnije je kotar Peteranec pripojen kotaru Koprivnica. Između dva svjetska rata spada u najnajprednija podravska sela s knjižnicom od 2500 svezaka i razvijenim društvenim životom. Stagnira nakon II. svjetskog rata, pogotovo od 1955. kada prestaje biti općinskim središtem do 1993. kada je ponovo postalo općinskim središtem. Poznata manifestacija je Galovićeva jesen(održava se tradicionalno od 1994.)

Stanovništvo je uglavnom poljoprivredno, no u novije vrijeme se sve više mijenja sastav stanovništva te dolazi do pojačanih procesa deagrarizacije. Od gospodarstva, glavna grana je poljoprivreda, dok u Peterancu postoji početni razvoj malog poduzetništva, a prisutne su čak tri poslovne zone: Danica, Peteranec i Sigetec
Od obrazovnih institucija postoje dječji vrtić te osnovne škole u Peterancu i Sigecu. Spomenici i znamenitosti koje se mogu izdvojiti su crkve u Peterancu i Sigecu te zgrada satnijskog zapovjedništva u Peterancu. Najveća kulturna manifestacija je Galovićeva jesen koja se održava od 1994., a iz područja kulture još se mogu izdvojiti Galerija Ivana Sabolića, KUD «Fran Galović» udruge žena Peteranec i Udruga žena «Hrvatsko srce» Peteranec. Sportski dio općine predstavaljaju nogometni klubovi «Panonija» iz Peteranca te «Mladost» iz Sigeca. Načelnik općine je Krešimir Matijašić.
->Mudlini

Poznate osobe:
• Fran Galović
• Ivan Generalić 

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg