hrenfrdehuites

Općina Hlebine

Hlebine-105x145Pitoma, ravničarska, podravska općina smjestila se na desnoj obali rijeke Drave na približno 31 km2 s približno 1308 stanovnika. Obuhvaća naselja Hlebine i Gabajeva Greda.

Hlebine se spominju od 1671. godine, a godine 1700. imaju popisane 32 obitelji. Kao selo u Vojnoj krajini u župi Novigrad Podravski, a Gabajeva Greda je nastala kasnije kao konačko naselje. Kapela Sv. Katarine u Hlebinama je bila izgrađena nešto prije 1671. godine, jer se tada po prvi puta spominje (kao i selo Hlebine) u kanonskim vizitacijama. Samostalna župa Hlebine postoji od kraja 18. stoljeća. U općini Koprivnica do 1993. kada dobivaju samostalnu općinu.

Idiličan dravski krajolik, plodna zemlja i pitomi vrbaki iznjedrili su 1931. godine naivnu umjetnost u Hlebinama. Te godine Krsto Hegedušić osnovao je grupu Zemlja i krenuo s hlebinskim slikarima seljacima na povijesni put koji danas zovemo HLEBINSKA SLIKARSKA ŠKOLA. Danas je to zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske koja podrazumijeva slikanje uljanim bojama na staklu.

Ivan Generalić, Franjo Mraz i Mirko Virius utemeljetilji su te slavne slikarske škole. Nakon II. svj. rata Ivan Generalić postaje središnja ličnost Hlebinske škole i podučava većinu predstavnika tzv. druge generacije kojoj pripadaju: Mijo Kovačić, Ivan Večenaj, Ivan Lacković Croata, Dragan Gaži, Franjo Filipović, Martin Mehkeki Josip Generalić.

Danas je u središtu Hlebina temeljna turistička atrakcija ovog kraja – Galerija naivnog slikarstva sa slikama i skulpturama umjetnika hlebinskog kruga i stalnom zbirkom najvećeg među njima – Aneksom Ivana Generalića. U prostorima galerije često se održavaju izložbe mnogih umjetnika, recitali i folklorni nastupi, atraktivni za posjetitelje i turiste.

Obiteljsko gospodarstvo s Galerijom Josipa Generalića dopunjuje i obogaćuje bogatstvo naive, ali i turističke sadržaje. Zanimljiv je i mali muzej uređen u starinskoj hiži kraj Generalićevog atelijea – riječ je o kolekcionarskoj zbirci koja prikazuje život jedne tipične podravske seoske obitelji s početka stoljeća.
U hlebinskoj crkvi sv. Katarine je križni put ilustriran radovima slikara naivaca. Naivna (izvorna) umjetnost je naziv za likovna djela samoukih umjetnika i svjetski je prepoznatljiv brend hlebinskog kraja.

Tijekom godine ove destinacije posjete stotine turista kako iz Hrvatske tako i iz svijeta. Zbog potreba za smještajem obnovljena je kuća Krste Hegedušića s dvije dvokrevetne sobe za smještaj gostiju.
Danas u Hlebinama stvara treća generacija naivnih umjetnika okupljenih u Udrugu hlebinskih slikara I kipara naïve koja marljivo odgaja već četvrti naraštaj naivnih umjetnika.

Općina, iako mala brojem stanovnika zapravo je velika po svom značaju diljem Lijepe naše i kao takva prepoznaljiva u svijetu. Tipičan dravski pejzaž bogat je umjetnim jezerima pa kao takav prepoznat od brojnih ribiča Podravine kao idealno mjesto za ribolov, stoga općina Hlebine ima čak dva ribička kluba koji marljivo uređuju i okoliš oko jezera i Ribički dom te brinu o poribljavanju umjetnih jezera, a jednako su tako uspješni u osvaju državnih medalja u sportskom ribolovu.

Vjerski život u našoj župi vrlo je dinamičan i bogat, a u proteklih nekoliko godina izgrađene su dvije kapele i uz velike napore novog župnika potpuno renovirana kurija župnog dvora.

Stanovništvo se pretežito bavi ratarstvom i stočarstom što dokazuju i brojni OPG-i naše općine.

Hlebinčani se izuzetno vole družiti uz Dravu na kojoj održavaju likovne kolonije i druge manifestacije vezane uz naivu, ali i Bicikllijade koje su uvijek izuzetno posjećene zahvaljujući Najstarešim hlebinskim mužikašima koji sviraju zajedno već 65 godina.

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg