hrenfrdehuites

Općina Drnje

Drnje-124x145Općina Drnje se nalazi na sjeveru Koprivničko-križevačke županije, a sastoji se od naselja Botovo, Drnje i Torčec. Općina Drnje broji 1.865 stanovnika i prostire se na 29,65 km2. Na području umjetnosti najznačajniji je kompleks arheoloških nalazišta u blizini Torčeca sa zemljanom gradinom iz 14. stoljeća. Sakralna arhitektura je predstavljena lijepim kompleksom župnog dvora i župne crkve u Drnju iz prve polovice 19. stoljeća, te u Torčecu kapelom iz prve polovice 19. stoljeća. Od većih objekata u Drnju sačuvani su još solana iz 1789, danas zgrada koju koristi nogometni klub, te vojnokrajiška zgrada iz 1790.-ih, danas društveni dom, a u Torčecu mlin s početka 20. stoljeća. Još postoje lijepi primjeri ruralne arhitekture, a posebno je zanimljiv kompleks hambara za kukuruz u Torčecu, čija prostorna organizacija je specifikum unutar ovog dijela Panonije. Što se tiče gospodarstva, naselja općine Drnje su stara poljoprivredna naselja s dugom stočarsko-ratarskom tradicijom. Dugo vremena je osnovna privredna grana bila poljoprivreda. Dominantnu poljoprivrednu proizvodnu kulturu čini kukuruz, a područje općine Drnje raspolaže i s kvalitetnim stočnim fondom. Također je prisutna i tradicija rudarstva s eksploatacijom kvalitetnog šljunka „Butovac" na jezeru Šoderica isto kao i industrijska proizvodnja betonskih elemenata u Torčecu. Budućnost je u malom poduzetništvu i turizmu, a dodatne poticaje pruža buduća izgradnja brze ceste i cestovnog graničnog prijelaza s Republikom Mađarskom kod Šoderice. Načelnik općine Slavko Loth.

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg