hrenfrdehuites

Vizija LAG-a "PODRAVINA"

Ubrzani proces globalizacije te uviđanje koliko smo zapravo mali u svjetskim, odnosno europskim razmjerima, doveo je do osmišljavanja pristupa kojim bi se povezali civilni, javni i gospodarski sektor određenog područja te na taj način generirale odluke na lokalnoj razini o potrebama i prioritetima pojedinih lokalnih zajednica.
Temeljena na tim načelima, na istoku Koprivničko-križevačke županije, 15. listopada 2012. godine, osnovana je Lokalna akcijska grupa "PODRAVINA" (LAG „PODRAVINA").

Prostor LAG-a obuhvaća područje 16 jedinica lokalne samouprave: Grad Đurđevac, Općinu Drnje, Općinu Đelekovec, Općinu Ferdinandovac, Općinu Gola, Općinu Hlebine, Općinu Kalinovac, Općinu Kloštar Podravski, Općinu Koprivnički Bregi, Općinu Koprivnički Ivanec, Općinu Molve, Općinu Novigrad Podravski, Općinu Novo Virje, Općinu Peteranec, Općinu Podravske Sesvete i Općinu Virje.

Brojčano iskazano, LAG obuhvaća područje od 831,17 km2 na kojem obitava 41.718 stanovnika smještenih u 60 naselja. Ovo područje karakteriziraju šumoviti obronci Bilogore i čista rijeka Drava, a između kojih se nalaze dine pijeska zaostale na svom putu u Saharu. Marljivi Podravci pretežito se bave poljoprivredom, dok je od proizvodnje najzastupljenija prehrambena industrija.

Ciljevi LAG-a "PODRAVINA" su:

  • Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
  • Protok informacija i transfer znanja
  • Umrežavanje svih subjekata koji mogu doprinijeti razvoju LAG područja
  • Održivi razvoj
  • Razvijanje postojećih potencijala
  • Jačanje kapaciteta za provedbu europskih projekata

Prostor LAG-a "PODRAVINA" je područje privlačno, poželjno i ugodno za život, rad i boravak te područje stvaralaštva, inovativnosti, tradicije i očuvane prirodne i kulturne baštine.

Clipboard01

prelaz clanak

© 2018 LAG PODRAVINA. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg